La Junta

La Junta Directiva és l’òrgan encarregat, entre d’altres funcions, de regir, administrar i representar l’Associació. De conformitat amb l’article 15 dels Estatuts, l’Assemblea General elegeix entre els seus membres una Junta Directiva que exerceix el càrrec durant un període de quatre anys.

Junta Directiva fundacional

Mariano Lalana Asín, president.
Adelino Fontanet Grau, vicepresident.
Ismael Antó Castell, secretari.
Jordi Sorolla Duran, vicesecretari.
Carlos Adam Sempere, tresorer.
Antoni Caballol Angelats, vocal.
Joan Caballol Angelats, vocal.
Pradi del Pino Homedes, vocal.
Ismael Rius Monclús, vocal.
Francesc Viñes Albacar, vocal.
Andreu Salvatella Rosales*, vocal.

 

Junta Directiva 2012

Mariano Lalana Asín, president.
Adelino Fontanet Grau, vicepresident.
Manel Casadó, secretari.
Jordi Sorolla Duran, vicesecretari.
Carlos Adam Sempere, tresorer.
Joan Caballol Angelats, vocal.
Francesc Viñes Albacar, vocal.
Andreu Salvatella Rosales*, vocal.
Carlos Panisello, vocal.
Josep Bestratén, vocal.
Míriam Segura, vocal.
Pilar Lalana, vocal.

 

Junta Directiva 2014

Mariano Lalana Asín, president.
Adelino Fontanet Grau, vicepresident.
Manel Casadó, secretari.
Jordi Sorolla Duran, vicesecretari.
Carlos Adam Sempere, tresorer.
Joan Caballol Angelats, vocal.
Francesc Viñes Albacar, vocal.
Andreu Salvatella Rosales*, vocal.
Carlos Panisello, vocal.
Josep Bestratén, vocal.
Pilar Lalana, vocal.
Gemma Bejerano, vocal.
Ana Serrato, vocal.

 

Junta Directiva, 2015

Mariano Lalana Asín, president.
Adelino Fontanet Grau, vicepresident.
Manel Casadó, secretari.
Jordi Sorolla Duran, vicesecretari.
Carlos Adam Sempere, tresorer.
Joan Caballol Angelats, vocal.
Francesc Viñes Albacar, vocal.
Andreu Salvatella Rosales*, vocal.
Carlos Panisello, vocal.
Josep Bestratén, vocal.
Pilar Lalana, vocal.
Gemma Bejerano, vocal.
Ana Serrato, vocal.
Laura Orellana, vocal.
Sandra Carmona, vocal.

 

Addicionalment, la Junta crearà grups de treball, tal i com preveu l’article 24 dels Estatuts, per tal de definir funcionalment les necessitats de l’Associació en base als seus objectius.

 

 

(*) en representació de la Germandat de Sacerdots Operaris Diocesans del Sagrat Cor de Jesús, d’acord amb l’article 14.1 dels Estatuts.