Objectius

L’OBJECTIU FUNDACIONAL de l’Associació, recollit en els seus Estatuts, és enaltir el record de Mossèn Sol, mantenint la memòria a la seva persona en els espais relacionats amb ell, a la ciutat de Tortosa i, en concret,  a l’antic Col·legi Sant Josep.

Volem esdevenir un agent actiu en el teixit associatiu de la nostra ciutat, amb Mossèn Sol i el Col·legi Sant Josep com a fils conductors d’aquesta activitat. Per aconseguir-ho, l’Associació es fixa tres eixos d’actuació:

 1. Foment de la relació, comunicació i informació entre els seus associats.
 2. Recuperació i millora dels espais on s’ubica l’antic Col·legi de Sant Josep.
 3. Promoció i divulgació de l’Associació.

 

Aquestes eixos es desenvolupen en una sèrie de metes i accions concretes:

 

1. Foment de la relació, comunicació i informació entre els seus associats

Volem actuar com un directori informatiu capaç d’aglutinar les dades de moltes generacions de Josepets, afavorint el contacte renovat entre les promocions d’estudiants que van estudiar plegats. Addicionalment, també volem ser promotors en l’organització de trobades i altres esdeveniments relacionats amb el col·legi i/o amb la figura de Mossèn Sol.

 • Convocar trobades periòdiques d’Amics dels Josepets.
 • Aglutinar idees i projectes de diversa procedència.
 • Representar a la comunitat d’Amics dels Josepets.
 • Consolidar una jornada anual de reunió i retrobament.
 • Afavorir trobades independents de les diferents promocions d’estudiants.
 • Organitzar activitats de tipus social, educatiu, cultural, pastoral, recreatiu i esportiu.
 • Promoure la solidaritat i el recolzament a les persones més desfavorides.

 

2. Recuperació i millora dels espais on s’ubica l’antic Col·legi de Sant Josep.

Volem ajudar en la lluita contra la degradació que pateixen les instal·lacions del col·legi; en aquest sentit, les nostres metes són: 

 • Evitar la degradació dels patis i pistes esportives del col·legi, possibilitant la seva recuperació per a l’ús social i plantejant una via d’ingressos per a l’Associació.
 • Plantejar accions de recuperació i manteniment dels patis del Col·legi, evitant en la mesura del possible la degradació d’aquests espais.
 • Emprendre accions d’avaluació i control tècnic de l’estat del Col·legi, així com emetre recomanacions i mesures de conservació.

3. Promoció i divulgació de l’Associació.

Donar a conèixer l’Associació a la societat i difondre les activitats que organitzi, alhora aconseguir una massa de socis àmplia i la col·laboració d’empreses i entitats del territori.

 • Donar a conèixer l’Associació, i les activitats que aquesta organitza, a la màxima gent i entitats possibles.
 • Aconseguir implicar el major nombre de persones, amb la seva participació i inscripció com a associats, especialment entre el col·lectiu d’antics alumnes i professorat.
 • Aconseguir la col·laboració de persones i entitats que puguin contribuir a la consecució dels objectius de l’Associació.
 • Localitzar, almenys, una persona de cada promoció que pugui arrastrar la resta de companys del seu curs. En aquest sentit, el treball en xarxa és fonamental.